Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 32

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  32
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Λα μινόρε, Παραπονιάρικες
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Λα μινόρε, Παραπονιάρικες
Διάρκεια  0:05:00
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  ΑΘΗΝΑ
Χώρος ηχογράφησης  ΜΕΛΜΟΚΕ
Ημερομηνία ηχογράφησης  29/3/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Ξενούδης  Γεώργιος
 Κιθάρα Ψαρουδάκης-Καραντώνης  Νίκος
 Λαγούτο Καραβυράκης  Νίκος
 Τραγούδι Σταματάκης  Χαρίδημος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Παρτιτούρα:      Μορφή Ανάλυσης:      Video:      δείγμα video:      Στίχοι:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές