Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 •  

   

  «ΘΑΛΗΤΑΣ»

  Η ΒΙΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  Φορέας Διαχείρισης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ)
  Ανάδοχος Έργου: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Τ.Ε.)
  Α΄ Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Τ.Ε.)
  Β΄ Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών
  Διάρκεια υλοποίησης: 1/3/1998 έως 31/8/2000
  Εκπρόσωπος Αναδόχου: Καλπαξής Αθανάσιος, Καθηγητής, Διευθυντής ΙΜΣ
  Υπεύθυνος ενέργειας: Αμαργιανάκης Γεώργιος, Καθηγητής

   

  Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75%) και από Εθνικούς Πόρους (25%)