Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Επιλέξτε Λήψη!
  Αρ. Λήψεως - Λαϊκή Ονομασία
  1 - Κοντυλιές του Ρε (του Πρωινού)
  4 - Κοντυλιές του Λα
  5 - Κοντυλιές του Ντο
  7 - Στειακός Πηδηκτός
  30 - Κοντυλιές του Ντο Ματζόρε του Καλογερίδη
  35 - Κοντυλιές του Φα ματζόρε, Καλογερίδη
  72 - Κοντυλιές του Σολ ματζόρε
  75 - Κοντυλιές του Φα ματζόρε του Καλογερίδη
  76 - Κοντυλιές του Σολ
  89 - Κοντυλιές του Ρε
  94 - Κοντυλιές του Ρε
  96 - Κοντυλιές του Ρε από τη Ζάκρο
  128 - Κοντυλιές Καβουσανές
  129 - Κοντυλιές του Μι
  132 - Κοντυλιές του Σολ
  133 - Κοντυλιές του Ντο
  146 - Κοντυλιές του Ρε
  167 - Κοντυλιές του Ντο
  170 - Κοντυλιές του Λα
  182 - Κοντυλιές του Ρε (Διάφορες)
  186 - Κοντυλιές του Σολ
  196 - Κοντυλιές του Σολ Πλατυβολιώτικες με Τραγούδι
  197 - Κοντυλιές του Ρε (διασκευή) με Τραγούδι
  199 - Κοντυλιές του Μι
  213 - Κοντυλιές του Ντο (Καλογερίδη)
  219 - Κοντυλιές του Φα
  230 - Κοντυλιές Φα Ματζόρε
  259 - Πηδηχτός του Γκέλιου (2)
  287 - Κοντυλιά (η Λιγνή) του γέρου Ρεμέδιου
  338 - Κοντυλιές του Φα Καλογερίδη (2)
  339 - Κοντυλιές του Λα (Σουμάν Αλή)
  340 - Κοντυλιές του Λα (Καλογερίδη)
  341 - Κοντυλιές του Λα (Φοραδάρη)
  342 - Σειρά από Κοντυλιές (Ντο, Φα, Λα, Ρε)
  347 - Βασιλικιώτικες σε Σολ+, Γεραπετρίτικες σε Λα...
  348 - Κοντυλιές του Ντό της Νύχτας (Καλογερίδη)
  400 - Κοντυλιές του Λα
  401 - Κοντυλιές του Ρε Ματζόρε