Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 •  

  «ΘΑΛΗΤΑΣ»

  Η ΒΙΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  Φορέας Διαχείρισης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ)
  Ανάδοχος Έργου: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Τ.Ε.)
  Α΄ Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Τ.Ε.)
  Β΄ Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών
  Διάρκεια υλοποίησης: 1/3/1998 έως 31/8/2000
  Εκπρόσωπος Αναδόχου: Καλπαξής Αθανάσιος, Καθηγητής, Διευθυντής ΙΜΣ
  Υπεύθυνος ενέργειας: Αμαργιανάκης Γεώργιος, Καθηγητής
  Εκπρόσωπος Β΄ Φορέα Υλοποίησης: Σπυρίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής
   

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αμαργιανάκης Γεώργιος, Καθηγητής Εθνομουσικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

  Ομάδα ερευνητικού τομέα

  Φραγκούλης Εμμανουήλ Ιατρός - Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Βιολιστής παραδοσιακής κρητικής μουσικής
  Σύμβουλος της ερευνητικής ομάδας σε θέματα κρητικής μουσικής παράδοσης Σύνδεσμος επικοινωνίας με κρητικούς καλλιτέχνες

  Θεοδοσοπούλου Ειρήνη Μουσικολόγος Υποψήφιος διδάκτωρ Εθνομουσικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
  Συμμετοχή σε λήψεις συνεντεύξεων, απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων Καταγραφές και αναλύσεις μελωδιών

  Δαλιανούδη Ειρήνη Μουσικολόγος Υποψήφια διδάκτωρ Εθνομουσικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
  Συμμετοχή σε λήψεις συνεντεύξεων Καταγραφές μελωδιών

  Σπυρόπουλος Σπυρίδων Μουσικολόγος Υποψήφιος διδάκτωρ Εθνομουσικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
  Συμμετοχή σε λήψεις συνεντεύξεων Καταγραφές μελωδιών

  Κίτσιος Γεώργιος Μουσικολόγος Υποψήφιος διδάκτωρ Εθνομουσικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
  Προσθήκη "δαξαριών" στις καταγεγραμμένες μελωδίες διόρθωση καταγραφών

  Αρκαδόπουλος Αλέξανδρος Μουσικολόγος Υποψήφιος διδάκτωρ Εθνομουσικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καταγραφές μελωδιών

  Κυριαζή Κωνσταντίνα Μουσικολόγος
  Καταγραφές μελωδιών

  Γρυσμπολάκης Μανώλης Μουσικολόγος Υποψήφιος διδάκτωρ Εθνομουσικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καταγραφές μελωδιών

  Πλουμίδης Μανούσος Μουσικολόγος Υποψήφιος διδάκτωρ Εθνομουσικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καταγραφές μελωδιών

  Τερζής Χρήστος Μουσικολόγος Υποψήφιος διδάκτωρ της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΛηροφορικός
  Editing Παρτιτούρας, Data entry στη Βάση δεδομένων

  Τζωρτζοπούλου Σταυρούλα Φιλόλογος
  Απομαγνητοφωνήσεις Συνεντεύξεων  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ Νίκος Διονυσόπουλος Μηχανικός Ήχου Ερευνητής Ελληνικής Μουσικής

  Συνεργάτες

  Πεϊκίδης Ιωάννης Υποψήφιος διδάκτωρ Μουσικής Ακουστικής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Βιντεοσκόπηση - Επεξεργασία βιντεοσκοπημένου υλικού

   

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ DATABASE Σπυρίδης Χαλάραμπος, Καθηγητής Μουσικής Ακουστικής, Πληροφορικής Πανεπιστημίου Αθηνών

  Συνεργάτης

  Ρουμελιώτης Μανοςς Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
  Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων