Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Αποτελέσματα

  Υπάρχουν 199 εγγραφές  σε 10 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Αρ. Λ. Λαϊκή Ονομασία
  131. Συρτός Χανιώτικος
  190. Συρτός του Ροδινού
  191. Συρτά με Τραγούδι
  216. Συρτός Χανιώτικος (Πρώτος)
  217. Συρτός Χανιώτικος από Σι (άσχημο τέλος)
  218. Συρτός Χανιώτικος από Σι
  220. Χανιώτικος (Μιας μαργαρίτας τον ανθό)
  280. Συρτός του Τσέγκα
  300. Χανιώτικος Συρτός από Μι
  303. Χανιώτικος Συρτός Πρώτος
  304. Χανιώτικος Συρτός Πρώτος (2)
  309. Χανιώτικος Συρτός
  311. Χανιώτικος Συρτός (άλλο)
  319. Συρτός Χανιώτικος
  321. Συρτός Χανιώτικος, παλιός
  322. Συρτός Χανιώτικος, παλιός (2)
  327. Κισσαμίτικα Συρτά
  332. Συρτά Σκορδαλού
  333. Συρτά του Σκορδαλού (Αν μ' αρνηθείς...)
  360. Συρτός (Πληγή π' ανοίγει μυστικά)

  Σελίδα:   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   επόμενη >>