Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 9 με λαϊκή ονομασία:  Κοντυλιές του Ρε Καλογερίδη
  Υπάρχουν 49 εγγραφές  σε 3 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   0-0  Εισαγωγή (10).-
   2-3  159α159β.-
   4-5  159α159β.-
   6-7  Γέφυρα (10).1-
   8-11  31α31β31γ31δ.-
   12-15  31α31β31γ31δ.-
   16-19  31α31β31γ31δ.-
   20-23  31α31β31γ31δ.-
   24-31  160α160β160γ160δ160ε160ς160ζ160η.-
   32-39  160α160β160γ160δ160ε160ς160ζ160η.-
   40-43  31α31β31γ31δ.-
   44-47  31α31β31γ31δ.-
   48-51  31α31β31γ31δ.-
   52-55  31α31β31γ31δ.-
   56-63  161α161β161γ161δ161ε161ς161ζ161η.-
   64-71  161α161β161γ161δ161ε161ς161ζ161η.-
   72-79  161α161β161γ161δ161ε161ς161ζ161η.-
   80-83  44α162β162γ44δ.-
   84-87  44α162β162γ44δ.-
   88-91  44α162β162γ44δ.-

  Σελίδα:   1  2   3   επόμενη >>
  εκτύπωση