Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 128 με λαϊκή ονομασία:  Κοντυλιές Καβουσανές
  Υπάρχουν 20 εγγραφές  σε 1 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   1-4  62α62β62γ62δ.-
   5-5  Γέφυρα (123).1-
   6-8  62α62β62γ.-
   9-12  Γέφυρα (123).2-
   13-20  63α63β63γ63δ63ε63στ63ζ63η.-
   21-28  63α63β63γ63δ63ε63στ63ζ63η.-
   29-36  63α63β63γ63δ63ε63στ63ζ63η.-
   37-38  64α64δ.-
   39-40  64α64δ.-
   41-44  64α64β64γ64δ.-
   45-48  64α64β64γ64δ.-
   49-56  63α63β63γ63δ63ε63στ63ζ63η.-
   57-64  63α63β63γ63δ63ε63στ63ζ63η.-
   65-66  64α64δ.-
   67-70  64α64β64γ64δ.-
   71-74  64α64β64γ64δ.-
   75-78  66α66β66γ66δ.-
   79-82  66α66β66γ66δ.-
   83-90  63α63β63γ63δ63ε63στ63ζ63η.-
   91-91  Coda (123).-