Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 149 με λαϊκή ονομασία:  Κοντυλιές του Σολ
  Υπάρχουν 43 εγγραφές  σε 3 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   1-2  Εισαγωγή (144).-
   3-6  24α24β24α24δ.-
   7-10  24α24β1α24δ.-
   11-14  24α24β1α24δ.-
   15-18  24α24β1α24δ.-
   19-22  24α24β1α24δ.-
   23-26  24α24β27γ24δ.-
   27-30  24α24β24γ24δ.-
   31-34  24α24β24γ24δ.-
   35-38  24α24β24γ24δ.-
   39-42  25α25β25γ25δ.-
   43-46  25α25β25γ25δ.-
   47-50  24α24β1α24δ.-
   51-54  24α24β1α24δ.-
   55-58  24α24β1α24δ.-
   59-62  56α56β56γ56δ.-
   63-66  56α56β56γ56δ.-
   67-70  220α200β56γ56δ.-
   71-74  220α220β56γ56δ.-
   75-78  56α56β56γ56δ.-

  Σελίδα:   1  2   3   επόμενη >>
  εκτύπωση