Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 167 με λαϊκή ονομασία:  Κοντυλιές του Ντο
  Υπάρχουν 39 εγγραφές  σε 2 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   1-4  Εισαγωγή (162).-
   5-8  122α122β80γ80δ.-
   9-12  122α122β80γ80δ.-
   13-16  123α123β123γ123δ.-
   17-20  123α123β123γ123δ.-
   21-24  122α122β80γ80δ.-
   25-28  122α122β80γ80δ.-
   29-32  13α13β7γ7δ.-
   33-36  13α13β7γ7δ.-
   37-40  13α13β7γ7δ.-
   41-44  13α13β7γ7δ.-
   45-48  84α84β33γ33δ.-
   53-56  84α84β33γ33δ.-
   57-60  13α13β7γ7δ.-
   59-52  84α84β33γ33δ.-
   61-64  13α13β7γ7δ.-
   65-68  145α145β39γ39δ.-
   69-72  145α145β39γ39δ.-
   73-76  13α13β7γ7δ.-
   77-80  58α58β58γ58δ.-

  Σελίδα:   1  2   επόμενη >>
  εκτύπωση