Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 182 με λαϊκή ονομασία:  Κοντυλιές του Ρε (Διάφορες)
  Υπάρχουν 63 εγγραφές  σε 4 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   1-6  Εισαγωγή (177).-
   7-10  122α122β80γ80δ.-
   11-14  122α122β80γ80δ.-
   15-18  123α123β123γ123δ.-
   19-22  123α123β123γ123δ.-
   23-26  122α122β80γ80δ.-
   27-28  Γέφυρα (177).1-
   29-32  145α145β39γ39δ.-
   33-36  145α145β39γ39δ.-
   37-40  Φ5αΦ5βΦ5γΦ5δ.-
   41-44  145α145β39γ39δ.-
   45-48  Φ5αΦ5βΦ5γΦ5δ.-
   49-52  145α145β39γ39δ.-
   53-56  184α184β186γ7δ.-
   57-60  184α184β186γ7δ.-
   61-64  Φ6αΦ6βΦ6γΦ6δ.-
   65-68  184α184β186γ7δ.-
   69-72  184α184β186γ7δ.-
   73-76  Φ6αΦ6βΦ6γΦ6δ.-
   77-80  184α184β186γ7δ.-

  Σελίδα:   1  2   3   4   επόμενη >>
  εκτύπωση