Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 192 με λαϊκή ονομασία:  Κοντυλιές του Λα με Τραγούδι
  Υπάρχουν 49 εγγραφές  σε 3 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   1-2  Εισαγωγή (187).-
   3-6  214α214β214γ214δ.-
   7-10  214α214β214γ214δ.-
   11-14  214α214β214γ214δ.-
   15-18  214α214β214γ214δ.-
   19-22  167α203β203γ203δ.-
   23-26  Φ18αΦ18βΦ18γΦ18δ.-
   27-30  167α203β203γ203δ.-
   31-34  167α203β203γ203δ.-
   35-38  Φ18αΦ18βΦ18γΦ18δ.-
   39-42  167α203β203γ203δ.-
   43-45  167α203β203γ.-
   46-48  Γέφυρα (187).1-
   49-52  Φ18αΦ18βΦ18γΦ18δ.-
   53-56  167α203β203γ203δ.-
   57-59  167α203β203γ.-
   60-60  Γέφυρα (187).2-
   61-64  Φ18αΦ18βΦ18γΦ18δ.-
   65-68  167α203β203γ203δ.-
   69-72  214α214β214γ214δ.-

  Σελίδα:   1  2   3   επόμενη >>
  εκτύπωση