Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 259 με λαϊκή ονομασία:  Πηδηχτός του Γκέλιου (2)
  Υπάρχουν 43 εγγραφές  σε 3 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   1-3  Εισαγωγή (254).-
   4-5  47α47β.-
   6-7  47α47β.-
   8-11  11α11β48γ48δ.-
   12-15  11α11β48γ48δ.-
   16-19  11α11β48γ48δ.-
   20-24  113α31β31γ113δ.-
   24-27  113α31β31γ113δ.-
   28-31  113α31β31γ113δ.-
   32-32  Γέφυρα (254).1-
   33-36  11α11β48γ48δ.-
   37-44  49β49γ49δ49ε49στ49ζ49χ49ι.-
   45-48  114α114β114γ114δ.-
   49-52  114α114β114γ114δ.-
   53-56  114α114β114γ114δ.-
   57-60  113α31β31γ113δ.-
   61-64  113α31β31γ113δ.-
   65-72  49β49γ49δ49ε49στ49ζ49χ49ι.-
   73-80  49β49γ49δ49ε49στ49ζ49χ49ι.-
   81-82  115α115β.-

  Σελίδα:   1  2   3   επόμενη >>
  εκτύπωση