Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 287 με λαϊκή ονομασία:  Κοντυλιά (η Λιγνή) του γέρου Ρεμέδιου
  Υπάρχουν 21 εγγραφές  σε 2 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   1-1  Εισαγωγή (282).-
   2-5  43α43β43γ43δ.-
   6-9  43α43β43γ43δ.-
   10-13  43α43β43γ43δ.-
   14-15  12α12β.-
   16-19  43α43β43γ43δ.-
   20-23  43α43β43γ43δ.-
   24-27  65α65β65γ65δ.-
   28-35  52α52β52γ49ε49στ49ζ53α53β.-
   36-39  65α65β65γ65δ.-
   40-47  52α52β52γ49ε49στ49ζ53α53β.-
   48-51  43α43β43γ43δ.-
   52-55  43α43β43γ43δ.-
   56-59  43α43β43γ43δ.-
   60-61  12α12β.-
   62-65  43α43β43γ43δ.-
   66-69  65α65β65γ65δ.-
   70-77  52α52β52γ49ε49στ49ζ53α53β.-
   78-81  65α65β65γ65δ.-
   82-89  52α52β52γ49ε49στ49ζ53α53β.-

  Σελίδα:   1  2   επόμενη >>
  εκτύπωση