Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 290 με λαϊκή ονομασία:  Κοντυλιές του Λα του Αλή
  Υπάρχουν 41 εγγραφές  σε 3 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   1-2  71α71β.-
   3-4  71α71β.-
   5-6  71α71β.-
   7-8  71α71β.-
   9-10  71α71β.-
   11-12  71α71β.-
   13-14  71α71β.-
   15-16  71α71β.-
   17-24  133α133β133γ133δ133ε133ς133ζ133η.-
   25-28  133α133β133γ.-
   28-30  4β4γ4δ.-
   31-32  71α71β.-
   33-34  71α71β.-
   35-36  71α71β.-
   37-38  71α71β.-
   39-46  133α133β133γ133δ133ε133ς133ζ133η.-
   47-50  133α133β134γ134δ.-
   51-53  4β4γ4δ.-
   54-55  71α71β.-
   56-57  71α71β.-

  Σελίδα:   1  2   3   επόμενη >>
  εκτύπωση