Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 339 με λαϊκή ονομασία:  Κοντυλιές του Λα (Σουμάν Αλή)
  Υπάρχουν 87 εγγραφές  σε 5 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   1-4  Εισαγωγή (334).-
   5-6  94α94β.-
   7-8  94α94β.-
   9-10  94α94β.-
   11-12  96γ96δ.-
   13-14  96γ96δ.-
   15-18  96γ95β95γ95δ.-
   19-22  96α96β96γ96δ.-
   23-26  96γ95β95γ95δ.-
   27-30  96α97β97γ97δ.-
   31-34  96γ95β95γ95δ.-
   35-36  98α98β.-
   37-38  98α98β.-
   39-40  98α98β.-
   41-42  99α99β.-
   43-44  99α99β.-
   45-46  98α98β.-
   47-50  100α100β96γ96δ.-
   51-54  100α100β100γ100δ.-
   55-56  98α98β.-

  Σελίδα:   1  2   3   4   5   επόμενη >>
  εκτύπωση