Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 342 με λαϊκή ονομασία:  Σειρά από Κοντυλιές (Ντο, Φα, Λα, Ρε)
  Υπάρχουν 67 εγγραφές  σε 4 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   1-4  Εισαγωγή (337).-
   5-8  1α1β1γ1δ.-
   9-12  1α1β1γ1δ.-
   13-16  1α1β1γ1δ.-
   17-20  84α84β35γ35δ.-
   21-24  84α84β35γ35δ.-
   25-28  84α1β147γ147δ.-
   29-32  84α1β147γ147δ.-
   33-36  1α1β1γ1δ.-
   37-40  1α1β147γ147δ.-
   41-44  111α111β35γ35δ.-
   45-48  111α111β35γ35δ.-
   49-52  32α111β35γ32α.-
   53-56  39α39β35γ35δ.-
   57-60  32α111β35γ35δ.-
   61-64  32α111β35γ35δ.-
   65-65  Γέφυρα (337).1-
   66-69  37α37β33γ33δ.-
   70-73  37α37β7γ7δ.-
   74-77  38α35β35γ35δ.-

  Σελίδα:   1  2   3   4   επόμενη >>
  εκτύπωση