Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 348 με λαϊκή ονομασία:  Κοντυλιές του Ντό της Νύχτας (Καλογερίδη)
  Υπάρχουν 32 εγγραφές  σε 2 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   1-4  Εισαγωγή (343).-
   5-8  1α1β1γ1δ.-
   9-12  1α1β1γ1δ.-
   13-16  7α7β2γ2δ.-
   17-20  7α7β2γ2δ.-
   21-24  3α3β3γ3δ.-
   25-28  3α3β3γ3δ.-
   29-32  1α1β1γ1δ.-
   33-34  1α1β.-
   35-36  4γ4δ.-
   37-40  5α5β5γ5δ.-
   41-44  5α5β5γ5δ.-
   45-48  6α6β6γ6δ.-
   49-52  6α6β6γ6δ.-
   53-56  1α1β1γ1δ.-
   57-60  1α1β1γ1δ.-
   61-64  7α7β2γ2δ.-
   65-68  7α7β2γ2δ.-
   69-72  3α3β3γ3δ.-
   73-76  3α3β3γ3δ.-

  Σελίδα:   1  2   επόμενη >>
  εκτύπωση