Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 350 με λαϊκή ονομασία:  Κοντυλιές του Σολ (Λαστρινή, Στειακή, Λέρη)
  Υπάρχουν 66 εγγραφές  σε 4 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   1-3  Εισαγωγή (345).-
   4-5  73γ73δ.-
   6-7  73γ73δ.-
   8-11  73α73β73γ73δ.-
   12-15  73α73β73γ73δ.-
   16-19  73α73β73γ73δ.-
   20-23  73α73β73γ73δ.-
   24-27  73α73β73γ73δ.-
   28-31  24α24β24γ24δ.-
   32-35  59α59β59γ59δ.-
   36-39  24α24β24γ24δ.-
   40-43  24α24β24γ24δ.-
   44-47  24α24β24γ24δ.-
   48-51  24α24β24γ24δ.-
   52-55  29α29β29γ29δ.-
   56-59  29α29β29γ29δ.-
   60-63  29α29β29γ29δ.-
   64-67  29α29β29γ29δ.-
   68-71  73α73β73γ73δ.-
   72-75  73α73β73γ73δ.-

  Σελίδα:   1  2   3   4   επόμενη >>
  εκτύπωση