Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 354 με λαϊκή ονομασία:  Κοντυλιές του Σολ (Σταυροχωριανές)
  Υπάρχουν 35 εγγραφές  σε 2 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   1-3  Εισαγωγή (349).-
   4-5  87α87β.-
   6-7  87α87β.-
   8-11  88α88β88γ88δ.-
   12-15  88α88β88γ88δ.-
   16-19  88α88β88γ88δ.-
   20-23  88α88β88γ88δ.-
   24-27  58α58β89γ89δ.-
   28-31  58α58β89γ89δ.-
   32-35  88α88β88γ88δ.-
   36-39  88α88β88γ88δ.-
   40-43  88α88β88γ88δ.-
   44-47  58α58β89γ89δ.-
   48-51  58α58β89γ89δ.-
   52-54  Γέφυρα (349).1-
   55-58  28α28β25γ25δ.-
   59-62  25α25β25γ25δ.-
   63-66  25α25β25γ25δ.-
   67-70  25α25β25γ25δ.-
   71-74  91α91β91γ91δ.-

  Σελίδα:   1  2   επόμενη >>
  εκτύπωση