Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 72 με λαϊκή ονομασία:  Κοντυλιές του Σολ ματζόρε
  Υπάρχουν 54 εγγραφές  σε 3 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   1-4  Εισαγωγή (67).-
   5-6  126γ126δ.-
   7-8  126γ126δ.-
   9-12  126α40β126γ126δ.-
   13-16  126α40β126γ126δ.-
   17-20  126α40β126γ126δ.-
   21-24  24α24β24γ24δ.-
   25-28  24α24β24γ24δ.-
   29-32  24α24β24γ24δ.-
   33-36  24α24β24γ24δ.-
   37-40  59α59β59γ59δ.-
   41-44  59α59β59γ59δ.-
   45-48  24α24β24γ24δ.-
   49-52  24α24β24γ24δ.-
   53-56  80α80β127γ127δ.-
   57-59  127α127β127γ.-
   60-61  Γέφυρα (67).4-
   62-65  27α27β27γ27δ.-
   66-69  27α27β27γ27δ.-
   70-70  Γέφυρα (67).2-

  Σελίδα:   1  2   3   επόμενη >>
  εκτύπωση