Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 76 με λαϊκή ονομασία:  Κοντυλιές του Σολ
  Υπάρχουν 72 εγγραφές  σε 4 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   1-1  140α.-
   2-2  73δ.-
   3-3  73δ.-
   4-4  73δ.-
   5-5  141δ.-
   6-9  24α24β147γ141δ.-
   10-13  24α24β147γ141δ.-
   14-17  24α24β24γ24δ.-
   18-21  25α25β25γ25δ.-
   22-25  25α25β25γ25δ.-
   26-29  25α25β25γ25δ.-
   30-33  24α24β147γ141δ.-
   34-37  24α24β147γ141δ.-
   38-41  24α24β147γ24δ.-
   42-45  17α17β17γ17δ.-
   46-49  84α84β25γ25δ.-
   50-53  25α25β25γ25δ.-
   54-57  84α84β25γ25δ.-
   58-61  80α80β35γ35δ.-
   62-65  80α80β35γ35δ.-

  Σελίδα:   1  2   3   4   επόμενη >>
  εκτύπωση