Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 7 με λαϊκή ονομασία:  Στειακός Πηδηκτός
  Υπάρχουν 51 εγγραφές  σε 3 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   1-4  Εισαγωγή (8).-
   5-6  47α47β.-
   7-10  11α11β48γ48δ.-
   11-14  11α11β48γ48δ.-
   15-24  49α49β49γ49δ49ε49στ49ζ49η49θ49ι.-
   25-26  Γέφυρα (8).1-
   27-28  48γ48δ.-
   29-32  11α11β48γ48δ.-
   33-36  11α11β48γ48δ.-
   37-46  49α49β49γ49δ49ε49στ49ζ49η49θ49ι.-
   47-47  Γέφυρα (8).2-
   48-49  48γ48δ.-
   50-53  11α11β48γ48δ.-
   54-57  11α11β48γ48δ.-
   58-67  49α49β49γ49δ49ε49στ49ζ49η49θ49ι.-
   68-71  Γέφυρα (8).3-
   72-73  30γ30δ.-
   74-75  30γ30δ.-
   76-77  50α50β.-
   78-80  Γέφυρα (8).4-

  Σελίδα:   1  2   3   επόμενη >>
  εκτύπωση