Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 98 με λαϊκή ονομασία:  Κοντυλιές του Λα (με τραγούδι)
  Υπάρχουν 36 εγγραφές  σε 2 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   1-3  Εισαγωγή (93).-
   4-7  155α155β155γ155δ.-
   8-8  Γέφυρα (93).1-
   9-12  Φ4αΦ4βΦ4γΦ4δ.-
   13-16  137α137β96γ96δ.-
   17-20  Φ4αΦ4βΦ4γΦ4δ.-
   21-24  137α137β96γ96δ.-
   25-28  Φ4αΦ4βΦ4γΦ4δ.-
   29-32  137α137β96γ96δ.-
   33-36  137α137β96γ96δ.-
   37-40  Γέφυρα (93).2-
   41-44  137α137β96γ96δ.-
   45-48  137α137β96γ96δ.-
   49-52  137α137β96γ96δ.-
   53-56  137α137β96γ96δ.-
   57-60  137α137β96γ96δ.-
   61-64  137α137β96γ96δ.-
   65-68  Φ4αΦ4βΦ4γΦ4δ.-
   69-72  96α156β96γ96δ.-
   73-76  96α156β96γ96δ.-

  Σελίδα:   1  2   επόμενη >>
  εκτύπωση