Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Αποτελέσματα

  Υπάρχουν 25 εγγραφές  σε 2 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Αρ. Λ. Λαϊκή Ονομασία
  303. Χανιώτικος Συρτός Πρώτος
  304. Χανιώτικος Συρτός Πρώτος (2)
  309. Χανιώτικος Συρτός
  311. Χανιώτικος Συρτός (άλλο)
  319. Συρτός Χανιώτικος
  322. Συρτός Χανιώτικος, παλιός (2)
  332. Συρτά Σκορδαλού
  333. Συρτά του Σκορδαλού (Αν μ' αρνηθείς...)
  658. Συρτός του Σκορδαλού
  659. Συρτός του Σκορδαλού (άλλος)
  660. Συρτός του Σκορδαλού (άλλος)
  661. Συρτός του Σταυρουλάκη
  662. Συρτός Κισσαμίτικος
  663. Συρτός Κισσαμίτικος (άλλος)
  664. Συρτός Χανιώτικος 1ος
  665. Συρτός Χανιώτικος Παλαιϊνός (του Κορνάρου)
  666. Συρτός Χανιώτικος (άλλος)
  667. Συρτός Χανιώτικος (άλλος)
  668. Συρτός Χανιώτικος (άλλος) (2)
  669. Συρτός του Κλάδου "Όταν κοιμάται ο δυστυχής)

  Σελίδα:   1  2   επόμενη >>