Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 196 με λαϊκή ονομασία:  Κοντυλιές του Σολ Πλατυβολιώτικες με Τραγούδι
  Υπάρχουν 56 εγγραφές  σε 3 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Μ. Μέτρα Όνομα
   1-4  144α144β144γ144δ.-
   5-8  144α144β144γ144δ.-
   9-12  144α144β144γ144δ.-
   13-16  144α144β144γ144δ.-
   17-20  144α144β144γ144δ.-
   21-24  144α144β144γ144δ.-
   25-28  144α144β144γ144δ.-
   29-31  144α144β144γ.-
   32-32  Γέφυρα (191).1-
   33-36  Φ23αΦ23βΦ23γΦ23δ.-
   37-40  144α144β144γ144δ.-
   41-43  144α144β144γ.-
   44-44  Γέφυρα (191).2-
   45-48  Φ24αΦ23βΦ23γΦ23δ.-
   49-52  Φ23αΦ23βΦ23γΦ23δ.-
   53-56  144α144β144γ144δ.-
   57-60  144α144β144γ144δ.-
   61-63  144α144β144γ.-
   64-64  Γέφυρα (191).3-
   65-68  Φ23αΦ23βΦ23γΦ23δ.-

  Σελίδα:   1  2   3   επόμενη >>
  εκτύπωση