Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Αποτελέσματα

  Υπάρχουν 26 εγγραφές  σε 2 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Αρ. Λ. Λαϊκή Ονομασία
  459. Συρτός Καστελιανός
  460. Χορδές του Λαγούτου
  461. Συρτός Αζογιριανός
  462. Συρτός Παλιός άγνωστου συνθέτη
  463. Συρτός Γαλουβιανός του Κιόρου (Γ)
  464. Συρτός, παραλλαγή παλιού Σεληνιώτικου
  465. Συρτός Ενάντιος
  466. Συρτός Κισσαμίτικος
  467. Συρτός Καραγκιουλές Πρώτος
  468. Συρτός Καραγκιουλές Πρώτος επανάληψη λήψης 467
  469. Συρτός Καραγκιουλές Δεύτερος
  470. Συρτός Μεσογειανός
  471. Συρτός Σιρικαριανός
  472. Συρτός Εσπερινός ή Μωρό μου
  473. Συρτός Λαρδιανός του Στέλιου Λαϊνάκη
  474. Συρτός του Ναύτη
  475. Συρτός "Τα ωραία" του Ναύτη
  476. Συρτός Ροδοπιανός του Ναύτη
  477. Συρτός Κοτσιανός του Φαντομανώλη
  478. Συρτός συνέχεια του Κοτσιανού του Φαντομανώλη

  Σελίδα:   1  2   επόμενη >>