Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Αποτελέσματα

  Υπάρχουν 654 εγγραφές  σε 33 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  23
   
  Αρ. Λ. Λαϊκή Ονομασία
  457. Συρτός του Φαντομανώλη (Κοτσιανός, Τοπολιανός)
  458. Συρτός του Φαντομανώλη (επανάληψη λήψεως 457)
  459. Συρτός Καστελιανός
  461. Συρτός Αζογιριανός
  462. Συρτός Παλιός άγνωστου συνθέτη
  463. Συρτός Γαλουβιανός του Κιόρου (Γ)
  464. Συρτός, παραλλαγή παλιού Σεληνιώτικου
  465. Συρτός Ενάντιος
  466. Συρτός Κισσαμίτικος
  467. Συρτός Καραγκιουλές Πρώτος
  468. Συρτός Καραγκιουλές Πρώτος επανάληψη λήψης 467
  469. Συρτός Καραγκιουλές Δεύτερος
  470. Συρτός Μεσογειανός
  471. Συρτός Σιρικαριανός
  472. Συρτός Εσπερινός ή Μωρό μου
  473. Συρτός Λαρδιανός του Στέλιου Λαϊνάκη
  474. Συρτός του Ναύτη
  475. Συρτός "Τα ωραία" του Ναύτη
  476. Συρτός Ροδοπιανός του Ναύτη
  477. Συρτός Κοτσιανός του Φαντομανώλη

  Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  23  24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   επόμενη >>